Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Pevnost poznání Olomouc

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR v Pevnosti Poznání, Univerzita Palackého Olomouc