Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

CENTROPE – Education Meets Research a Innovation

Konference Education Meets Research & Innovation je pro zájmové skupiny z oblasti vědy a výzkumu jedinečnou příležitostí k diskusi budoucnosti přeshraničního znalostního regionu centrope. Které formy vzájemné spolupráce mohou zvýšit konkurenceschopnost, výkonnost a atraktivitu univerzit v regionu? Jak zlepšit transfer know-how mezi výzkumem a praxí? Jak podpořit inovace v podnikání a jak pomoci růstu přeshraničních technologických a výzkumných klastrů? Jak propojit vyšší vzdělávání s potřebami a požadavky mezinárodního trhu práce na absolventy? Jak propagovat v mezinárodním měřítku inovativní region orientovaný na výzkum?

 

Program konference

14:00 – 15:40 Část první
Spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání


Uvítání

 • Michal Hašek | Hejtman | Jihomoravský kraj

Úvodní slovo

 • Petr Fiala | Prorektor | Masarykova univerzita, Brno

Hlavní referát: Co mohou věda a vysoké školství získat z přeshraniční spolupráce

 • Jean Severijns | Project manager Internationalization | Provincie Limburg, Nizozemsko

Panelová diskuse

 • Tomáš Hruda | CEO | Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno
 • Vojtĕch Molnár | Profesor | Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Péter Tamás Szilasi | Ředitel | Odbor strategie a rozvoje, Univerzita Istvána Széchenyiho, Győr
 • Lucas Zinner | Vedoucí | Útvar služeb výzkumu a transferu technologií, Vídeňská univerzita

15:40 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:30 Část druhá
Od vědy k podnikání: potenciální a skutečná spolupráce mezi akademickou, výzkumnou a komerční sférou


Hlavní referát: Hi-tech regiony: Věda a marketing transferu technologií

 • Rudolf Haňka | Wolfson College | University of Cambridge, Velká Británie

Panelová diskuse

 • Jaroslav Doležal | CEO | Honeywell Czech Republic | Brno
 • Tibor Enyingi | Generální ředitel | Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft., Győr
 • Bernhard Heuberger | Innovation Manager | Business & Innovation Centre Burgenland
 • Miroslav Trnka | Ředitel | ESET Software, Bratislava

Shrnutí

 • Jean Severijns | Project manager Internationalization | Provincie Limburg, Nizozemsko
 • Jan Slovák | Ředitel | Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita, Brno

Moderuje: Jiří Václavek | Česká televize