Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

Synchronizovaný záznam

EduArt™ je nový, revoluční softwarový produkt společnosti PolyMedia Technologies.
Je určen pro práci s vícedruhovými médii (rich media).

EduArt™ je uživatelsky přívětivý software, který na jakémkoli PC s operačním systémem Microsoft Windows zaznamenává a synchronizuje obraz a zvuk (z kamery a mikrofonu) s prezentací prováděnou na obrazovce Vašeho PC (prostřednictvím jakéhokoli programu, např. PowerPoint, nebo na vizualizéru, elektronické tabuli, tabletu apod.) a zároveň vytváří metadata obsahu Vaší prezentace.

Synchronizovaný záznam - logo Eduart

Výstupem záznamu provedeného prostřednictvím softwaru EduArt™ je prezentace využívající standardní webové technologie. V prezentaci jsou synchronně zaznamenány všechny jednotlivé kanály v původním rozlišení (tj. audio, video, obrazy i metadata). Tím se EduArt™ zásadně liší od jakýchkoli konkurenčních produktů, které vše zaznamenávají (komprimují) do videokanálu. Obrazy (slajdy) zaznamenávané prezentace jsou snímány v nativním rozlišení grafi cké karty použitého počítače a ukládány ve formátu JPG.

Výsledná prezentace může být divákovi/posluchači předána jako on-line přenos (v reálném čase) nebo jako on-demand záznam, který si může přehrát kdykoli a kdekoli dle vlastních potřeb a možností. On-demand záznam prezentace může být exportován na webový server (internet, intranet) nebo uložen na různá paměťová média (CD/DVD/BD, USB klíče, externí disky apod.).

Záznamy vytvořené prostřednictvím softwaru EduArt™ lze prohlížet/přehrávat na libovolném počítači nebo jiném přístroji s internetovým prohlížečem podporujícím technologii Silverlight. Prezentaci si divák může nechat přehrát tak, jak se původně udála, nebo se prostřednictvím ovladače videozáznamu či náhledů nasnímaných slajdů pohybovat podle potřeby vpřed i vzad, a tak si některé pasáže zopakovat nebo se podívat pouze na pasáže, která ho zajímají. Všechny kanály (video, slajdy i zvuk) zůstávají neustále synchronní. V prezentaci mohou být uložena i další metadata, jako například odkazy/linky (URL), které diváka zavedou na další, související zdroje v internetu (skripta, životopisy, manuály apod.).

Synchronizovaný záznam - eduart

Synchronizovaný záznam - multimédia