Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., MU Brno: Synchronní versus asynchronní komunikace ve vzdělávání

Přednáška v rámci konference "Vícedruhová média ve vzdělávání a asynchronní komunikace" pořádané 19.2.2014 v Praze pod záštitou MŠMT. Pořadatelem byla Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, PolyMedia Technologies byla partnerem konference.