Osvětlení v architektonických projektech

Přednáškový blok a diskuze na téma: Osvětlení v architektonických projektech, pořádaná na půdě České komory architektů v rámci Czech Architecture Week, dne 3. 4. 2013 v 18:00 hodin.

Přednášející:
  1. Ing. Jiří černý, Artechnic Schréder - Základní principy slavnostního osvětlení památek a architektonických objektů
  2. Martin Lukasczyk, PES Architects Helsinky - Světlo a jeho role v projektu velkého divadla v čínském Wu-si
  3. Arch.Dipl. - Ing. Dipl. TP Albert Wimmer, Studio Albert Wimmer - Světlo v architektuře
Záznam přednášky

Světlo v architektuře
Česká komora architektů

Czech Architecture Week