Seminář k novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb.

"Seminář k novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb.", pořádaný Českou komorou architektů ve spolupráci s katedrou architektury fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, dne 19. 3. 2013 v 10:00 hodin. Zúčastnili nejenom architekti, ale i pracovníci stavebních úřadů.

Záznam semináře

Seminář k novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb.
Česká komora architektů

JUDr. et PhDr. Jiří Plos