Vícedruhová média a nová generace eLearningu

Ve spolupráci s projektem MERLINGO, podporovaným MŠMT a s jeho hlavním řešitelem RNDr. Ivo MARTINÍKEM, PhD. a děkanem NHF VŠE Doc. Ing. Miroslavem ŠEVČÍKEM, CSc., proběhlo setkání uživatelů vícedruhových médií, nové generace eLearningu, kompatibilní s Moodle a BlackBoard.

Termín : 16.5.2012 v 10.00 hod.
Místo : NHF VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
zasedací síň Národohospodářské fakulty VŠE – č. NB 350

Záznamy z konference
eLearning na VŠE

Doc. Ing. Miroslav ŠEVČÍK, CSc. (VŠE)

eLearning na VŠE

Doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. (VŠE)

Projekt MERLINGO, vícedruhová média v praxi

RNDr. Ivo MARTINÍK, PhD. (VŠB Ostrava)

Proč ano či ne záznam přednášek, využití vícedruhových médií

Prof. RNDr. Jan SLOVÁK, DrSc. (MU)

Software EduArt, server Media In Touch (MIT)

Ing. Petr PAVOUČEK (PolyMedia)

Software EduArt, periferie a vstupní zařízení

Mgr. Eduard FIANTA (PolyMedia)