Projekt MERLINGO a vícedruhová média ve vzdělávání

Ve spolupráci s projektem MERLINGO, podporovaným MŠMT a s jeho hlavním řešitelem RNDr. Ivo MARTINÍKEM, PhD. a panem Doc. Ing. Václavem VACKEM, CSc. proběhlo na FS ČVUT setkání uživatelů vícedruhových médií.

Termín : 4.5.2012 v 9.30h
Místo : ČVUT, Fakulta Strojní, Technická 4,Praha 6
Místnost č. 266 – 2. patro

Záznamy z konference

Projekt MERLINGO, vícedruhová média v praxi

RNDr. Ivo MARTINÍK, PhD. (VŠB Ostrava)

Proč ano či ne záznam přednášek, využití vícedruhových médií

Prof. RNDr. Jan SLOVÁK, DrSc. (MU)

Software EduArt

Ing. Petr PAVOUČEK (PolyMedia)

Media In Touch (MIT)

Ing. Petr PAVOUČEK (PolyMedia)

EduArt, periferie a vstupní zařízení

Mgr. Eduard FIANTA (PolyMedia)