KONFERENCE – PLASTKO 2012

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Náplň konference:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
Účastnické poplatky jsou hrazeny z projektu Od rozvoje znalostí k inovacím.
OD ROZVOJE ZNALOSTÍ K INOVACÍM CZ.1.07./2.3.00/09.0009

esf mmt opvk uni


PROGRAM KONFERENCE

Středa 11.4.2012

08:00 – 09:00 Prezence účastníků ve foyer
09:00 – 09:10 Zahájení konference, P.Sáha, UTB ve Zlíně
09:10 – 09:25 Polymerní výzkum a projekt CPS, V.Pavlínek, UTB ve Zlíně
09:25 – 10:25 Plenární přednášky
10:25 – 11:00 Coffee break
11:00 – 13:00 1. Sekce: Struktura a vlastnosti polymerů a kompozitů, Chairman: P.Svoboda, Co–chairman: L.Jelínková
13:00 – 14:00 Oběd formou rautu
14:00 – 15:40 2. Sekce: Zpracování polymerů, Chairman: D. Měřínská, Co–chairman: A.Kalendová
15:40 – 16:00 Coffee break
16:00 – 17:25 3. Sekce: Zkušebnictví, certifikace, modelování, Chairman: V. Kašpárková, Co–chairman: J.Vilčáková
17:30 – 18:25 Posterová sekce: zahájení soutěže posterů, Garanti: I. Kuřitka, R.Moučka
18:30 – 22:00 Společenský večer s rautem ve foyer

Čtvrtek 12.4.2012

08:00 – 09:00 Prezence účastníků ve foyer
09:00 – 09:30 Plenární přednáška, Biodegradovateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov I.HUDEC, STU Bratislava
09:30 – 11:10 4. Sekce: Povrchové vlastnosti polymerů, Chairman: M. Lehocký , Co–chairman: D.Maňas
11:10 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 5. Sekce: Vstřikování a další cyklické procesy, Chairman: M. Staněk , Co–chairman: B.Hausnerova
13:00 – 14:00 Oběd formou rautu
14:00 – 16:00 6. Sekce: Research and Future Trends in Polymers (Ph.D. students speakers), Chairman: P.Humpolíček , Co–chairman: A. Mráček
16:00 – 17:00 Panelová diskuze
17:00 Ukončení konference