Setkání na téma využití vícedruhových médií

Setkání na téma vícedruhových médií, záznamů přednášek a využití těchto technologií na vysokých školách, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s panem ing. Jiřím JAROŠEM.

Milým hostem byl se svou přednáškou, mezinárodně uznávaný odborník, profesor Masarykovy Univerzity v Brně, Prof. RNDr. Jan SLOVÁK, DrSc. Jeho přednáška vnesla naprosto nový pohled na využití této technologie a také odhalila dosud nepublikované sociální aspekty této komunikace. Zajímavou pasáží je pohled profesora Slováka na asynchronní videokonference.Záznamy z konference

Setkání na téma využití vícedruhových médií

Prof. RNDr. Jan SLOVÁK, DrSc.

Setkání na téma využití vícedruhových médií

Ing. Petr Pavouček (PolyMedia)