Setkání řešitelů projektu Merlingo

Setkání řešitelů projektu MERLINGO, na Ekonomické fakultě, VŠB – Technické Univerzitě Ostrava, proběhlo za účasti:

včetně odborníků ze společnosti POLYMEDIA Technologies, S těmi sdružení vysokých škol MERLINGO spolupracuje na vývoji nových technologií v oblasti vícedruhových médií.

Cílem setkání bylo představení nových záměrů vysokých škol ve využití technologie vícedruhových médií a představení nových výsledků ve vývoji těchto technologií ve spolupráci se soukromými firmami.

Záznamy z konference

Projekt Meringo a vícedruhová média ve vzdělávání

RNDr. Ivo Martiník, PhD.

Distibuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů

Doc. Ing. Václav Vacek, CSc.

Užívání RichMedií ve výuce na UTB ve Zlíně

Ing. Jiří Jaroš

EduArt & MediaInTouch Server

Ing. Petr Pavouček

Software EduArt a periferie (problematika a možnosti vstupu)

Mgr. Eduard Fianta