Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

EduArt neomezená licence

Multilicence na software EduArt upravuje přístup uživatelů k EduArt Serveru, který má funkci datového úložiště i serveru poskytujícího záznamy na vyžádání. Uživatelé s multilicenčním přístupem na server mohou záznamy pořizovat s volně staženou aplikací záznamového klienta EduArt.

Neomezená multilicence znamená, že celkový počet uživatelů není v licenční smlouvě vůbec určen.