Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

EduArt fakultní licence

Multilicence na software EduArt upravuje přístup uživatelů k EduArt Serveru, který má funkci datového úložiště i serveru poskytujícího záznamy na vyžádání. Uživatelé s multilicenčním přístupem na server mohou záznamy pořizovat s volně staženou aplikací záznamového klienta EduArt.

Fakultní multilicenci je možné získat pro omezený počet uživatelů s přístupem na server. Jejich počet je určen v licenční smlouvě a odpovídá obvyklé velikosti jednotlivých fakult vysokých škol.