Česká jazyková verze webu Anglická jazyková verze webu

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Pevnost poznání Olomouc

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR v Pevnosti poznání, Univerzita Palackého Olomouc

 

Děkujeme za poskytnutí fotografií Mgr. Evě HOBZOVÉ

©PHOTO Eva HOBZOVÁ, www.evahobzova.cz